ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
مراقبت از زخم های حاد مزمن
از تاریخ 1396/03/10 لغایت 1399/03/10
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
زایمان بی درد
از تاریخ 1396/02/07 لغایت 1399/02/07
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کنترل عفونت در کلینیک ها و لابراتوارهای دندانپزشکی
از تاریخ 1396/02/17 لغایت 1399/02/17
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آموزش بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
از تاریخ 1396/02/17 لغایت 1399/02/17
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 37 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید